Service- og administrasjon

Vi tilbyr lærerplasser innen Service- og administrasjon.

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Se mer på vilbli.no.

Vanlige arbeidsoppgaver for en service- og administrasjonsmedarbeider:

  • besvare e-post og telefoner
  • håndtere post
    service, kundebehandling og brukerstøtte
  • enkel saksbehandling
  • økonomi- og regnskapsarbeid
  • prosjektarbeid
  • planlegge arrangementer, kurs og konferanser
    registrere timelister, fakturaer og lignende

Det er nødvendig med gode datakunnskaper innen tekstbehandling, databaser, regneark, presentasjons- og kontorstøtteverktøy, samt kunnskap om regelverk. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Hvor jobber service- og administrasjonsmedarbeidere ?
Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Yrkestittel: Service- og administrasjonsmedarbeider

Se:

OKOS Agder - læreplasser i Service- og administrasjon. Illustrasjonsbilde
Skroll til toppen