OKOS Agder

Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder (OKOS Agder) har som formål å planlegge, gjennomføre og koordinere fagopplæring for våre medlemmer.
OKOS Agder er eid av medlemsbedriftene hvor lærlingene har sin læretid.

OKOS Agder tilbyr læreplasser innenfor flere fag. Illustrasjonsbilde

Vi jobber for fremtidens fagarbeidere!

Hele veien frem til avlagt fagprøve har vi tett kontakt med lærested, lærling, veileder og faglig leder. Vårt mål er at læretiden skal være en positiv og utviklende opplevelse for alle.

Vi tlbyr lærerplasser i fagene:

 • Helse
 • Barn og ungdom
 • Service og administrasjon
 • IT-drift
 • IT-utvikler
 • Innholdsproduksjon
 • Medieteknikk
 • Renholdsoperatør
Ansatte i OKOS Agder.
Ansatte hos OKOS Agder. Øverst fra venstre: Camilla Arff og Hanne-Gerd Goggsbo. Nede fra venstre: Bente Andersen, Torhild Tveite, Natasja Abrahamsen, Inger H. Hølland og Ellen Varberg.
OKOS Agder er bindeledd for både lærlinger og medlemsbedrifter. I tillegg har vi et godt samarbeid med andre aktører i både offentlig og privat sektor.

Vi har ca. 150 nye læreplasser hvert år, fordelt på kommuner, fylkeskommunen, statlig sektor og private bedrifter.

Kontakt opplæringskontoret om ledige læreplasser.

VirksomhetLærling kontaktLæreplasser i fagene:
KOMMUNER
Arendal
kommune
Viggo Tjøgersen
Tlf. 99097315
E-post: viggo.tjogersen@arendal.kommune.no
Helsearbeiderfaget
Barn- og ungdom
Service- og administrasjon
Froland
kommune
Anne-Liv Garmann-Johnsen
Tlf. 93026219
E-post: anne-liv.garmann-johnsen@froland.kommune.no
Helsearbeiderfaget
Barn- og ungdom
Grimstad
kommune
Per-Ivar Felldal
Tlf. 90615234
E-post: per.ivar.felldal@grimstad.kommune.no
Helsearbeiderfaget
Barn- og ungdom
Tvedestrand
kommune
Tone V. Bråten
Tlf. 98471076
E-post: tone.vestol.braten@tvedestrand.kommune.no
Helsearbeiderfaget
Barn- og ungdom
Vegårshei
kommune
Geir Steen-Tveit
Tlf. 97526364
E-post: geir.steen-tveit@vegarshei.kommune.no
Helsearbeiderfaget
Barn- og ungdom
Åmli
kommune
Fredrik Hafredal
Tlf. 97064440
E-post: fredrik.hafredal@amli.kommune.no
Helsearbeiderfaget
Barn- og ungdom
Service- og administrasjon
Risør
kommune
Inger Susanne Bømark Lunde
Tlf.91664649
E-post: inger.lunde@risor.kommune.no
Helsearbeiderfaget
Barn- og ungdom
Service- og administrasjon
Lillesand
kommune
Siv Risdal Larsen
Tlf. 91740649
E-post: sivd.risdal.Larsen@lillesand.kommune.no
Helsearbeiderfaget
Barn- og ungdom
IT-drift
Service- og administrasjon
Birkenes
kommune
May Kristin Ødegård
Tlf. 99419300
E-post: may.kristin.odegard@birkenes.kommune.no

Marianne M. Knutsen
Tlf. 99490369
E-post: marianne.moen.knutsen@birkenes.kommune.no
Helsearbeiderfaget
Barn- og ungdom
Gjerstad
kommune
Lasse Fosse
Tlf. 96018920
E-post: lasse.fosse@gjerstad.kommune.no
Helsearbeiderfaget
Barn- og ungdom
AGDER FYLKESKOMMUNE
Agder
fylkeskommune
Fylkeskommunen Intern service (Arendal)
Nina Høst
Tlf. 48895024
E-post: nina.host@agderfk.no
Service- og administrasjon
Renholdsoperatør
Risør VGSAnna Lena Skarheim
Tlf. 95890345
E-post: anna.lena.skarheim@risor.vgs.no
Service- og administrasjon
Sam Eyde VGSKaren Marie Hetland
Tlf. 48170227
E-post: karen.marie.hetland@sameyde.vgs.no

Jon Tveito
Tlf. 91834821
E-post: jon.tveito@sameyde.vgs.no

Håkon Stickler
Tlf. 97515565
E-post: hakon.enerstvedt.stickler@sameyde.vgs.no

Barn- og ungdom (Karen Marie Hetland)
Service- og administrasjon (Jon Tveito)
IT-drift (Håkon Stickler)
Dalske VGSMarkus Jerstad
E-post: Markus.jerstad@dahlske.vgs.no

Andreas Poppe
E-post: andreas.dorph.poppe@dahlske.vgs.no
Barn- og ungdom (Andreas Poppe)
Service- og administrasjon
IT-drift (Markus Jerstad)
Arendal VGSTone Jevne
Tlf: 40246106
E-post: tone.jevne@arendal.vgs.no

Marit K. Hoflandsdal
Tlf. 91767101
E-post: marit.katrine.hoflandsdal@arendal.vgs.no
Service- og administrasjon (Tone Jevne)
IT-drift (Marit Hoflandsdal)
Lillesand VGSTrine Martine Torwig
E-post: trine.martine.torwig@lillesand.vgs.no


Ylva Blomberg
E-post: ylva.blomberg@lillesand.vgs.no
Barn- og ungdom (Trine Martine Torwig)
Service- og administrasjon
IT-drift (Ylva Blomberg)
Tvedestrand VGSTurid Tveit
Tlf. 48260368
E-post: turid.tveit@tvedestrand.vgs.no
Barn- og ungdom
IT-drift
Fagskolen i AgderBjørn Jostein Knutsen
Tlf. 92804246
E-post: bjorn.jostein.knutsen@fagskoleniagder.no

Cathrine Skogly
E-post: cathrine.skogly@fagskoleniagder.no
IT-drift (Bjørn J.Knutsen)

Service- og administrasjon (Cathrine Skogly)
STATLIGE VIRKSOMHETER
Statsforvalteren
i Agder
Yusefi Ahmad
Tlf. 98012786
E-post: fmavyah@statsforvalteren.no
Service- og administrasjon
IKT-Agder IKSAnne Siri Boye
Tlf. 90167896
E-post: anne.siri.grudal.boye@ikt-agder.no
IT-drift
Nkom
(Nasjonal Kommunikasjons-myndighet)
Trinh Xuan Nguyen
Tlf. 91 18 64 33
E-post: txn@nkom.no
IT-drift
PRIVATE VIRKSOMHETER
ITM
Telenor MarineLars Møller
Tlf. 90024214
E-post: lars.moller@telenormaritime.com

Alina Røisland
Tlf. 47336333
E-post: alina.roisland@telenormaritime.com
IT- utviklerfaget (Lars Møller)
Innholdsproduksjonsfaget (Alina Røisland)
Gard ASLars Varberg
Tlf. 97559287
E-post: lars.varberg@gard.no
IT driftsfag
BARNEHAGER
Asdal
Barnehage
Solveig Christiansen
Tlf. 975 80 565
E-post: Solveig.christiansen@asdalbarnehage.no
Barn- og ungdom
Regnbuebarna BarnehageMona Astrup
Tlf. 91196536
E-post: mona@jpauto.no
Barn- og ungdom
Vippa Fus
Barnehage
Kristine Kaba
Tlf.48270150
E-post: dl.vippa@bhg.no
Barn- og ungdom
Flatefjell AndelsbarnehageLena Skaregrøm
Tlf. 37259310
E-post: post@flatefjell.no
Barn- og ungdom
Bråstad Barnehage Marie Aabøe Moen
Tlf. 91783497
E-post: post@brastadbhg.no
Barn- og ungdom
Solstrålen
Barnehage
Svein Ivar Trondahl
Tlf. 92408053
E-post: si-trond@online.no
Barn- og ungdom
Nyli BarnehageTove Mira R. Sundberg
Tlf. 99636268
E-post: Tove.Mira@hotmail.com

Barn- og ungdom
SKOLER
Justøy skoleIngrid Skibelid
E-post: ingrid@jmskole.no
Barn- og ungdom
Arendal Internasjonal school (AIS)Bente Pedersen
Tlf. 45423643
E-post: bpedersen@aischool.no
Barn- og ungdom

Lærebedrift i opplæringskontor vil si at bedriften har godkjenning gjennom et opplæringskontor. Du får støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp lærlingen din.

Last ned:

Søknadsskjema (Word)

Styret i Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder 2023

 • Leder: Per-Ivar Felldal, Grimstad kommune
 • Nestleder: Anja Holme, Risør kommune
 • Medlem: Viggo Tjøgersen, Arendal kommune
 • Medlem: Siv Risdal Larsen, Lillesand kommune
 • Medlem: Nina Høst, Agder fylkeskommune
 • Medlem: Fredrik Hafredal, Åmli kommune
 • Medlem: Christin Haslestad, Fagforbundet
 • Medlem: Madelen O. Rasmussen, Lærlingerepresentant

Vararepresentanter: 

 • Varamedlem: Tone Vestøl Bråten, Tvedestrand kommune
 • Varamedlem: Marianne Røed, Froland kommune
 • Varemedlem: Geir Steen-Tveit, Vegårshei kommune

§ 1. KONTORETS NAVN
Kontorets navn er Opplæringskontoret for Offentlig sektor i Agder, forkortelse er
OKOS Agder.

§ 2. KONTORETS ORGANISERING
Kontoret organiseres som forening/lag.

§ 3. FORMÅL
Kontorets arbeidsområde er fag underlagt opplæringsloven som naturlig faller inn under offentlig sektor. Det skal bidra til å opprettholde et antall lærlinger i regionen, som er tilstrekkelig til å sikre det behov for faglig arbeidskraft som regionen har.

§ 4. MEDLEMSKAP
INNMELDING:
Nye medlemmer kan tas opp etter at skriftlig søknad er behandlet av styret.

Opplæringskontoret skal påse at kontorets medlemmer selv, eller i samarbeid med andre, tilfredsstiller opplæringslovens krav til lærebedrifter (jmfr. gjeldene” Veileder for lærebedrifter i Agder”). Fordelingen av opplæringsansvar mellom medlemsbedriftene avtales ved inngåelse av lære-/opplæringskontrakt.

UTMELDING:
Utmelding fra opplæringskontoret skal være skriftlig. Oppsigelsestid er 1 år med virkning fra 1. januar det kommende året.Alle lærlinger som har opprettet kontrakt med opplæringskontoret skal fullføre sin læretid gjennom dette læreforholdet, selv om bedriften sier opp sitt medlemsforhold før kontraktstiden er avsluttet.

Medlemsbedriften som har et kontraktsforhold med en lærling etter utmelding fra kontoret, plikter å fullføre opplæringskontrakten med lærlingen.
Dersom medlemmet ikke har hatt lærling i løpet av de siste 2 år fra siste lærekontrakt ble avsluttet, opphører medlemskapet.

§ 5. ØKONOMI
Opplæringskontoret finansieres av medlemsbedriftene gjennom offentlige tilskudd. Eventuelle overskudd som opparbeides i forbindelse med driften tilbakeføres medlemsbedriftene i forhold til antall lærlinger ved utgangen av forrige år.

Tilbakeføringen skjer etter at årsmøtet har fastsatt hvor stor del av overskuddet som skal refunderes.

Kontoret skal ha et driftsfond. Driftsfondets størrelse bør tilsvare et halvt års lønnskostnader. Medlemsbedriftene plikter å dekke del av eventuelle underskudd som ikke dekkes av driftsfondet. Eventuelt underskudd dekkes av medlemsbedriftene i forhold til antall lærlinger ved utgangen av forrige år.

§ 6. ÅRSMØTE
a) Årsmøte er opplæringskontorets øverste myndighet. Innen utgangen av april hvert år skal det avholdes årsmøte.
b) Medlemsbedriftene er representert med 1 stemme hver. Representantene møter med fullmakt.
c) Årsmøte innkalles med 14 dagers skriftlig varsel ledsaget av årsmelding, regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår og eventuelt andre saker som skal til behandling i årsmøtet.
d) Årsmøte skal behandle styrets årsmelding, regnskap og revisjonsberetning for det foregående år, samt styrets forslag til budsjett for kommende år.
e) Årsmøte skal behandle saker som er fremlagt av styret for behandling på årsmøtet. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøte.
f) Årsmøte velger styre. Alle valg avgjøres med simpelt flertall.
g) Årsmøte velger revisor. Som revisor velges enten kommunerevisor/fylkesrevisor eller annen registrert revisor.
h) Årsmøte fastsetter trekkprosent av tilskudd som skal dekke kontorets utgifter.
i) Årsmøte velger en valgkomité for 2 år på 2 medlemmer og 1 varamedlem.
j) Valgkomitéen søker å oppnå spredning/alternering mellom medlemsbedriftene og tar hensyn til rimelig kjønnsfordeling. Valgkomitéen sørger for å innhente innspill fra medlemsbedriftene om styrekandidater fra den enkelte bedrift. Valgkomitéen fremmer forslag på leder og nestleder, samt nye medlemmer til styret.
k) Styrets leder fungerer som møteleder. Kontorets daglige leder er møtets sekretær.

§ 7. STYRET
Opplæringskontorets styre består av 8 medlemmer.
• 6 medlemmer velges fra medlemsbedriftene, og slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte.
• 1 medlem oppnevnes av fagforeningene.
• 1 medlem velges av og blant lærlingene.
• Det velges 3 vararepresentanter i nummerert rekkefølge.

Styrets leder og nestleders funksjonstid er 2. år.
Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år.

Fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune innkalles til styremøter og årsmøte med en representant.
Representanten har møte- og talerett. Representanten kan kreve protokolltilførsler.

Dersom valgt medlem fratrer sin stilling i medlemsbedrift, oppnevner medlemsbedriften nytt medlem til styret.

Styret ansetter medarbeidere for opplæringskontoret og utarbeider ansvars- og
arbeidsbeskrivelser. Kontorets leder fungerer som styrets sekretær, og har tale- og forslagsrett.

Styret behandler alle saker som ikke er tillagt årsmøtet, og som ikke er delegert med fullmakt til opplæringskontorets daglige leder.

Styret kan bare treffe vedtak dersom minst halvparten av medlemmene har vært til stede i møtet og avgitt stemme i vedkommende sak.
Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis.
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Styret kan ta opp nye fag etter til enhver tid gjeldende regler.

§ 8. OPPLÆRINGSKONTORETS OPPGAVER OG ADMINISTRASJON
Opplæringskontoret ledes av daglig leder, som ansettes av styret.
Daglig leder har ansvar for kontorets drift, herunder økonomi, personal og fag.
Kontoret skal på medlemsbedriftenes vegne utføre det arbeid som administrasjon og tilrettelegging av lærlingeordningen krever. Dette skal skje i dialog med styret.

§ 9. ENDRING AV VEDTEKTER
Endring av vedtekter gjøres av årsmøtet, eller ekstraordinært årsmøte innkalt
av styret med 14 dagers varsel. Hver medlemsbedrift kan forlange ekstraordinært årsmøte. Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemsbedrifter.

§ 10. OPPLØSNING
Opplæringskontoret kan oppløses, når et flertall på 3/4 av medlemsbedriftene i ordinært årsmøte vedtar dette.
Dersom det er midler igjen etter utbetaling etter § 5 tredje avsnitt, skal § 3 første setning komme til anvendelse. Resterende midler tilfaller fylkeskommunen og øremerkes fagopplæringsformål for offentlig sektor.

Revidert av årsmøte 22.april 2021 

Skroll til toppen