Vil du bli lærling?

På denne siden finner du nyttig informasjon om dine muligheter, hva som vil kreves av deg og hvordan søke læreplass.

Lærebedrifter som er tilknyttet vårt opplæringskontor har følgende ønsker til deg:

Du bør ha bestått programfagene, YFF og fellesfagene. Du kan imidlertid mangle inntil to fellesfag som bør bestås innen du skal ta fagprøven.

  • Du bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  • Du bør ikke ha mye udokumentert fravær på skole eller i tidligere arbeidsforhold.
  • Du må kunne ta ansvar og jobbe selvstendig etter en tid med opplæring.
  • Du må være motivert og interessert. Det er også viktig at du er egnet til yrket.

Velkommen til Inspirasjonsdag
10. april 2024

Opplæringskontoret arrangerer inspirasjonsdag for alle veiledere og lærlinger i Arendal kulturhus.
Dager
Hours
Minutes
Seconds

For å bli lærling må du søke på Vigo innen 1. mars. Arbeidsgiver bestemmer hvem de ønsker å kalle inn til intervju. De tar kontakt våren/sommeren etter du har søkt. Dersom du ikke kan søke på Vigo, kan du søke direkte til post@okos-agder.no

Lærlingordningen
Alle ungdommer under 21 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har rett til tre års videregående opplæring. Opplæringen skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse. Fagopplæringsseksjonen formidler elever med opplæringsrett til læreplass i bedrift. Også voksne over 21 år har mulighet til å få lærekontrakt.

Lærlingordningen – hovedmodell
Hovedmodellen for lærlingordningen er to år i videregående skole før lærekontrakt tegnes med 2 år i bedrift. Av disse er 1 år opplæring og 1 år verdiskaping. Ved bestått vg1 og vg2 er disse normalt ferdige med eksamensbelagt teori.

Læretiden avsluttes med fagprøve eller svenneprøve.

Voksne lærlinger over 21 år
Voksne lærlinger over 21 år kan tegne lærekontrakt selv om en ikke har skolebakgrunn slik hovedmodellen krever. Her er det 6 måneders prøvetid i bedriften. Det gis godskriving i læretiden etter spesielle regler. Manglende teori må tas i løpet av læretiden, og det kreves bestått teorieksamen før fag-/svenneprøve avlegges.

Lærling med fagbrev i annet fag
Det kan tegnes lærekontrakt i nytt lærefag etter at det er avlagt fag-/svenneprøve. Det kan gis fradrag i læretiden etter nærmere regler. Manglende teori må tas i løpet av læretiden.

Praksiskandidat
Personer med minst 5 års praksis i faget kan melde seg opp til fag-/svenneprøve som praksiskandidat.
NB! Praksiskandidater blir ikke lærlinger gjennom opplæringskontoret OKOS Agder.
Dersom du har spørsmål knyttet til denne ordningen, kontakt Karriere Agder eller Agder fylkeskommune v/Fag- og yrkesopplæring.

I forbindelse med at du skal starte som lærling kalles du inn til et informasjonsmøte.
De fleste starter i lære i august, og møtene holdes i august/september etter oppstart.
Her vil du få informasjon om læretid, rettigheter og plikter, intern opplæringsplan, dokumentasjon av opplæring m.m.
Du vil også opplæring i Olkweb – digitalt opplæringsverktøy. 

Lønn
Fagarbeiderlønn pr. 01.05.23: Kr. 415.300,-.

En fagarbeiderlønn fordeles over læretiden (2 år). De fleste av våre læresteder lønner 50 % gjennom hele læretiden.

Lønn utbetales en gang i måneden, og du har selv ansvar for å sjekke at den er rett (for mye/for lite) når lønnsslipp kommer elektronisk.

Lærekandidater har pr 01.05.23: Kr. 351.200,- 

Overtid
Dersom ikke annet er avtalt blir overtid avspasert. Det er også viktig at det avtales når avspasering skal skje. Du må avspasere på den arbeidsplassen du har arbeidet overtid.

I løpet av ett år får vi lønn i 11 måneder – i juni er det utbetaling av feriepenger.
Som lærling har du ifølge ferieloven samme rettigheter som andre arbeidstakere, dvs. rett til 5 ukers ferie.
Hovedferieperioden er fra 01.05. – 30.09. og arbeidstaker har rett til å ta ut 3 uker sammenhengende ferie. Det er arbeidsgivers rett til å styre når det tas ut.

Lærlinger bør først og fremst følge veileders ferie. Ellers skal ansvarlig på arbeidsplassen finne forsvarlige alternativer så lærlingen blir ivaretatt. For eksempel kan det oppnevnes en ny veileder i ferien. Er arbeidsstedet stengt – fellesferie- pålegges en å avvikle ferien i den perioden.

Hvis du ikke har opptjent rett til 5 uker ferie med lønn, kan du velge og ikke ta ut full ferie. Hvordan dette rent praktisk skal gjennomføres (om det lar seg gjøre) må avtales med arbeidsplass.

Hvis lønnsavdelingen ikke får beskjed innen 1. mai, trekkes automatisk 5 uker ferie.
Påvirker ferien avtalen med neste arbeidssted (for dem som skal bytte), må det gjøres avtale mellom den som avgir og den som mottar lærling.
OBS. Lærlinger som avslutter kontrakten i august, må ta ferie før kontraktens utløp.

Når du er lærling skal du dokumentere opplæringen. Vi bruker et digitalt system som heter OLKWEB. Her får du tilgang til kompetansemålene du skal jobbe med frem mot fagprøven.

 

  • Fagprøven er den avsluttende prøven etter endt læretid, og gir deg beviset på at du er utdannet fagarbeider.
  • Fagbrevet er det avsluttende dokumentet på fullført yrkesutdannelse, og du kan dermed kalle deg fagarbeider.
  • Fagprøven kan gjennomføres inntil tre måneder før sluttdato.

Det er Opplæringskontoret som melder lærlingene opp til fagprøve.
For å bli best mulig forberedt kalles alle inn til en fagprøvesamling. Dette gjennomføres i januar/februar det året man skal avlegge fagprøven. Prøvenemndene i de enkelte fagene har ansvaret for avviklingen av fagprøven og samarbeider med prøvestedet om gjennomføring. 

Skriftlig melding om resultatet av fagprøven sendes til lærlingen fra Agder fylkeskommune når læretiden er avsluttet. Hele læretiden må gjennomføres, selv om fagprøven er avlagt og bestått.

Autorisasjon i helsearbeiderfaget, for mer informasjon trykk her. 

Fagbrevet blir utdelt på arrangement holdt av fylkeskommunen, og gjennomføres en gang i året (som regel i februar). Arrangementene avholdes på ulike steder i Agder fylke.

Fylkesmesterskap
I noen av lærefagene kan man delta i fylkesmesterskap, en konkurranse der lærlinger og fagarbeidere kjemper om å kvalifisere seg til Yrkes-NM. Dette arrangeres annet hvert år.
Dette gjelder i fagene:
Helse
Barn og ungdom

 

Noen lærlinger vil kunne få mulighet til å være utplassert 4  uker i utlandet. Dette skjer gjennom EUs program Eramus+.
Reise og opphold dekkes gjennom Erasmus+. Her kan du få en unik mulighet for å få nye venner, internasjonal erfaring og ikke minst få innblikk i nytt språk og ny kultur. Opplæringskontoret jobber med å få nye samarbeidspartnere for utveksling.  Vi håper å få en avklaring på hvor det blir i løpet av høsten 2023.

Preikes er et tilbud for deg som er elev på videregående skole, eller er lærling i Agder. Her kan du kontakte helsesykepleier via chat eller meldinger.

Tjenesten ligger på et eget nettsted (klikk på denne linken). 
Live chat tirsdager og torsdager fra 14:00 til 19:00.

Vigo app for deg som er lærling

Appen gir deg en oversikt over lærekontrakter, fagprøver m.m.

Hva finner du i appen?

I appen får du oversikt over kontrakter, fagprøver, rettigheter og plikter, skolegang og annet knyttet til opplæringen i bedrift.
Appen er tilgjengelig for nedlasting både i App Store og Google Play.

OKOS Agder tilbyr læreplasser i faget Barn og ungdom. Illustrasjonsbilde
OKOS Agder tilbyr læreplasser. Illustrasjonsbilde
OKOS Agder tilbyr læreplasser. Illustrasjonsbilde
OKOS Agder tilbyr læreplasser. Illustrasjonsbilde
Skroll til toppen