Kurs og samlinger

Velkommen til Inspirasjonsdag
10. april 2024

Opplæringskontoret arrangerer inspirasjonsdag for alle veiledere og lærlinger i Arendal kulturhus. Påmelding til arrangementet blir i mars 2024.

Velkommen til veilederkurs for nye veiledere

Barne- og ungdom: 11. september 2023
Helsefag: 4. september 2023
Kurssted: Dømmesmoen, Fjæreveien 44, 4877 Grimstad

Kurs i OLKWEB

OLKWEB er et nettbasert verktøy for oppfølging, opplæring og administrasjon av lærlinger. Det gjennomføres kurs jevnlig, så meld deg på i dag!

Veilederkurs for nye veiledere:

Opplæringskontoret arrangerer veilederkurs for nye veiledere og ledere hvert år. Det er obligatorisk for alle våre bedrifter som har lærlinger at veileder gjennomfører kurset.

Innhold på kurset kan være:

• Kort gjennomgang av hva lærlingene lærer på skolen – hva har de med seg i” bagasjen”
• Gjennomgang av vg3 læreplanen, intern opplæringsplan
• Dokumentasjon av opplæringen, veilederrollen, vurderingssamtaler m.m.
• Lærlingenes rettigheter og plikter, tilbakemeldinger fra Lærlingeundersøkelse
• Vurderingskriterier
• Info. om fagprøven; hvordan forbereder praksisplass seg på den?

Dette kurset er for faglig/stedlige ledere og veiledere ved alle våre læreplasser.
Invitasjonen har blitt sendt ut på e-post/sms til alle som er registrert på vårt Olkweb system. 
Kursdatoer og sted:
Barn og ungdom: 25.mai. Sted: Tyholmen hotell, Arendal.
Helse: 31.mai Sted: Tyholmen hotell, Arendal.

NB! Alle faglig/stedelig ledere gjennomføre Didac kurset (digitalt nettkurs utarbeidet av fagskolen og fylkeskommunen i Agder).

Lærlingene skal dokumentere sin opplæring og det skal utarbeides en intern opplæringsplan.
Til dette bruker vi det digitale verktøyet OLKWEB. Det er viktig at både veiledere og lærlinger får opplæring i systemet.

Opplæringsansvarlig hos oss er Bente Andersen, Camilla Arff og Hanne-Gerd Goggsbo.

Trenger du Olkweb-kurs eller veiledning ta kontakt med:

Bente Andersen
Tlf: 90 82 51 04
E-post: bente.andersen@okos-agder.no 

Camilla Arff                    
Tlf: 95 05 90 36
E-post camilla.arff@okos-agder.no 

Hanne- Gerd Goggsbo
Tlf. 91 13 74 80

E-post: hanne-gerd.goggsbo@okos-agder.no

Se brukerveiledning og videoer i OLKWEB.

Pålogging:

Dashbord:

Dokumentasjon og godkjenning av oppgaver:

Internplan:

Halvårdvurdering:

Skroll til toppen