Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder (OKOS Agder)

Besøksadresse

Sam Eyde Vgs, Østenbuveien 80, 4848 Arendal

Postadresse

Postboks 1604, Stoa, 4857 Arendal

Sentralbord

38 61 80 87 / 46 91 81 13

E-post

post@okos-agder.no

Organisasjonsnummer

976 775 074

Ansatte i OKOS Agder.
På opplæringskontoret treffer du Torhild Tveite, Ellen Varberg, Camilla Arff, Bente Andersen, Natasja Abrahamsen, Hanne-Gerd Goggsbo og Inger H. Hølleland.
Sosiale medier
Ansatte ved opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder:
Kontaktinformasjon andre:

Madelen Olsen Rasmussen (lærling i barne og ungdomsarbeiderfaget i Arendal kommune).
Telefon:  467 77 068

Agder fylkeskommune har ansatt oppvekstombud. 
I hele læretiden din kan du kontakte dem hvis det er noe du lurer på med opplæringen eller arbeidshverdagen ellers. De mottar spørsmål om læreløp, omvalg, kontrakter, veiledningen, lønn, krenkelser som trakassering, forskjellsbehandling, rettigheter og plikter med mer. De har taushetsplikt og må få din godkjenning (samtykke) for å kunne prate om saken din med noen. De møter og prater med deg der du vil. Bedrift, opplæringskontor og andre kan også kontakte dem hvis de lurer på noe. 
Se ellers info på www.agderfk.no 

 Telefon 48 25 03 30.

Skroll til toppen