Veilederollen

Som veileder har du en viktig rolle for lærlingen. 
Her har vi samlet viktige hjelpemidler/verktøy som kan være til hjelp. 

OKOS Agder tilbyr læreplasser og opplæring av veiledere. Illustrasjonsbilde

Informasjon til deg som er veileder for lærlinger

Lærlingene har rett på veiledning og oppfølging i læretiden. Det er derfor viktig at dere setter av fast tid til veiledning, og jobber sammen deler av uken. 

Veiledningssamtalen er en målrettet samtale som skal skape refleksjon. Den som får veiledning, får på denne måten mulighet til å finne sine egne svar og løsninger. Når man gir veiledning, ønsker man gjerne at den som ber om veiledning, er den som er mest aktiv.

For å være en god veileder må du:

  • Være en god lytter
  • Være god til å stille åpne spørsmål
  • Vente med å gi råd
  • Gi den andre tid til refleksjon – tåle stillhet
  • Være interessert i det den andre sier
  • Være opptatt av den som skal veiledes
  • Være åpen for ulike løsninger
  • Tro at den andre best kan finne sine svar
  • Gi råd dersom det er nødvendig for å komme videre

Vurderingskriterier som er utarbeidet av prøvenemda, ligger på OLKWEB under viktige vedlegg på læreplanen. 

Velkommen til veilederkurs for nye veiledere

Barne- og ungdom: 11. september 2023
Helsefag: 4. september 2023
Kurssted: Dømmesmoen, Fjæreveien 44, 4877 Grimstad

Veiledningssamtale som grunnlag for kommunikasjon, relasjonsbygging og målrettede samtaler.

UDIR Instruksjon og veiledning PDF

Opplæringskontoret arrangerer veilederkurs for nye veiledere og ledere hvert år. Det er obligatorisk for alle våre bedrifter som har lærlinger at veileder gjennomfører kurset.

Innhold på kurset kan være:

• Kort gjennomgang av hva lærlingene lærer på skolen – hva har de med seg i” bagasjen”
• Gjennomgang av vg3 læreplanen, intern opplæringsplan
• Dokumentasjon av opplæringen, veilederrollen, vurderingssamtaler m.m.
• Lærlingenes rettigheter og plikter, tilbakemeldinger fra Lærlingeundersøkelse
• Vurderingskriterier
• Info. om fagprøven; hvordan forbereder praksisplass seg på den?

For mer informasjon – gå inn på fanen KURS.

Alle våre opplæringsbøker er digitale, derfor er det viktig at alle veiledere og lærlinger får opplæring i hvordan systemet skal brukes.

Opplæringsansvarlig hos oss er Bente Andersen, Camilla Arff og Hanne-Gerd Goggsbo.

Trenger du Olkweb-kurs eller veiledning ta kontakt på:

Bente Andersen
Tlf: 90 82 51 04
E-post: bente.andersen@okos-agder.no 

Camilla Arff                    
Tlf: 95 05 90 36
E-post camilla.arff@okos-agder.no 

Hanne- Gerd Goggsbo
Tlf. 91 13 74 80

E-post: hanne-gerd.goggsbo@okos-agder.no

Se brukerveiledning og videoer i OLKWEB.

Pålogging:

 

Dashbord:

 

Dokumentasjon og godkjenning av oppgaver:

 

Internplan:

 

Halvårdvurdering:

 

 

Skroll til toppen