Veilederollen

Som veileder har du en viktig rolle for lærlingen. 
Her har vi samlet viktige hjelpemidler/verktøy som kan være til hjelp. 

OKOS Agder tilbyr læreplasser og opplæring av veiledere. Illustrasjonsbilde

Informasjon til deg som er veileder for lærlinger

Lærlingene har rett på veiledning og oppfølging i læretiden. Det er derfor viktig at dere setter av fast tid til veiledning, og jobber sammen deler av uken.

Veiledningssamtalen er en målrettet samtale som skal skape refleksjon. Den som får veiledning, får på denne måten mulighet til å finne sine egne svar og løsninger. Når man gir veiledning, ønsker man gjerne at den som ber om veiledning, er den som er mest aktiv.

For å være en god veileder må du:

 • Være en god lytter
 • Være god til å stille åpne spørsmål
 • Vente med å gi råd
 • Gi den andre tid til refleksjon – tåle stillhet
 • Være interessert i det den andre sier
 • Være opptatt av den som skal veiledes
 • Være åpen for ulike løsninger
 • Tro at den andre best kan finne sine svar
 • Gi råd dersom det er nødvendig for å komme videre

Vurderingskriterier som er utarbeidet av prøvenemda, ligger på OLKWEB  på læreplanen. 

Velkommen til kurs for nye veiledere

Trenger du kurs, trykk på linken under:

Følge opp læring i bedrift

Instruksjon og veiledning

Veiledningssamtale som grunnlag for kommunikasjon, relasjonsbygging og målrettede samtaler.

UDIR Instruksjon og veiledning PDF

Veilederutdanning, Fagskolen i Agder

Se brosjyren «Høyere yrkesfaglig utdanning» her.

Kurs for nye veiledere

Opplæringskontoret arrangerer veilederkurs for nye veiledere og ledere hvert år. Det er obligatorisk for alle våre bedrifter som har lærlinger at veileder gjennomfører kurset.

Innhold på kurset kan være:

 • Opplæring i OLKWEB
 • Gjennomgang av vg3 læreplanen, intern opplæringsplan
 • Dokumentasjon av opplæringen.
 • Veilederrollen
 • Vurderingssamaler.
 • Lærlingenes rettigheter og plikter.

For mer informasjon – gå inn på fanen KURS.

OLKWEB digitale opplæringsbøker. Opplæring i hvordan systemet fungerer

Alle våre opplæringsbøker er digitale, derfor er det viktig at alle veiledere og lærlinger får opplæring i hvordan systemet skal brukes.

Opplæringsansvarlig hos oss er Bente Andersen, Camilla Arff og Hanne-Gerd Goggsbo.

Trenger du Olkweb-kurs eller veiledning ta kontakt på:

Bente Andersen
Tlf: 90 82 51 04
E-post: bente.andersen@okos-agder.no 

Camilla Arff  
Tlf: 95 05 90 36
E-post camilla.arff@okos-agder.no 

Hanne- Gerd Goggsbo
Tlf. 91 13 74 80

E-post: hanne-gerd.goggsbo@okos-agder.no

Se brukerveiledning og videoer i OLKWEB.

Pålogging:

Dashbord:

Dokumentasjon og godkjenning av oppgaver:

Internplan:

Halvårdvurdering:

Skroll til toppen