Fagbrev på jobb

Mange står i dag som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Fagbrev på jobben skal gjøre det enklere å ta fag- eller svennebrev, og dermed få formalisert kompetanse.

OKOS Agder tilbyr fagbrev på jobb. Illustrasjonsbilde

Fagbrev på jobb-kandidater må tilfredsstille følgende krav:

Kandidater er ufaglærte voksne med minimum 12 måneder relevant allsidig praksis i faget.

Unntaksvis kan personer under 25 år, normalt uten ungdomsrett, inngå slike kontrakter. Kandidater har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende.
Kandidater har tegnet arbeidsavtale med en bedrift med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtaler. Stillingen må være på minst 50 prosent.
NB! De som tegner lærekontrakt vil få oppfølging av OKOS Agder på lik linje som andre lærlinger.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med oss eller se mer info på Agder Fylkeskommune.

Skroll til toppen