OKOS Agder tilbyr læreplasser i fagene: Barn og ungdom, Helse, Portør, IT-drift, IT-utvikler, Innholdsproduksjon, Medieteknikk, Renholdsoperatør og Service- og administrasjon. Illustrasjonsbilde

Ta eksamen som privatist

Agder fylkeskommune arrangerer privatisteksamen to ganger i året. Som privatist er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen, søke eventuelle tilrettelegginger, og sette deg inn i relevant informasjon om eksamen. Det er ikke mulig å melde seg opp eller søke tilrettelegginger etter at fristen har gått ut. 

For mer informasjon se hjemmesiden til Agder fylkeskommune.

Oppmelding til våreksamen: Fra og med 15. januar til og med 1. februar. 

Oppmelding til høsteksamen: Fra og med 1. september til og med 15. september. 

Ta kontakt med Seksjon for eksamen og dokumentasjon på e-post: eksamen@agderfk.no eller på tlf.: 380 77 400 hvis du har spørsmål. 

Skroll til toppen