IT & medieproduksjon

Vi tilbyr lærerplasser innen fagene IT-drift, IT-utvikler, Innholdsproduksjon og Medieteknikk.

Er du kreativ, interessert i IT, nettverk og programvare, interessert i visuelle uttrykksformer og nøyaktig? Gjennom IT og medieproduksjon lærer du blant annet om idéutvikling og kreativ problemløsning, brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering, innholdsformidling og historiefortelling, foto, film og grafisk design og kommunikasjon og markedsføring. Se mer på vilbli.no.

Arbeidssteder
En IT-driftstekniker jobber med drift av IT-systemer i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Arbeidsoppgaver 
IT-driftsteknikeren jobber med å ivareta stabile, sikre og effektive IT-tjenester og IT-verktøy.

 • Planlegge og vurdere virksomhetens bruk av ny teknologi og IT-løsninger
 • Drifte virksomhetens IT-systemer
 • Installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
 • Opplæring og veiledning i bruk av IT-systemer
 • Anvende og utvikle rutiner for virksomhetens IT-systemer
 • Service og brukerstøtte
 • Etikk og lovverk

Personlige egenskaper
Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.
Yrkestittel: IT- driftstekniker 

Se:

Arbeidssteder
En IT-utvikler kan jobbe med IT-utvikling i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Arbeidsoppgaver
IT-utvikleren jobber med å utvikle og integrere IT-løsninger i en virksomhet. Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • koding og programmering
 • utvikle og designe IT-løsninger som er universeltutformet og tilpasset brukerens behov
 • planlegge og vurdere virksomhetens bruk av nyteknologi og IT-løsninger
 • vurdere og iverksette informasjonssikkerhet ogpersonvern
 • etikk og lovverk

Personlige egenskaper
Du bør være systematisk, nøyaktig og løsningsorientert. Du må kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være interessert i ny teknologi, ha evne til å tenke nytt og være kreativ.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.
Yrkestittel: IT – utvikler 

Se:

Arbeidssteder
Du kan få arbeid i reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film- og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver
Innholdsprodusenten jobber med kommunikasjon og utforming av innhold i ulike digitale kanaler.

Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • idéutvilkling
 • planlegge, utvikle og produsere medieinnhold
 • ta bilder og produsere video- og lydopptak
 • analysere og forstå ulike kommunikasjonsbehov
 • bruke ulike kommunikasjonskanaler og plattformer for publisering av innhold
 • jobbe prosjektbasert og samarbeide med oppdragsgivere

Personlige egenskaper: 
Du bør være interessert i kommunikasjon, teknologi, utstyr og programvare. Du må ha gode samarbeidsevner, være kreativ og ha evne til å tenke nytt.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.
Yrkestittel: Innholdsprodusent 

Se:

Arbeidssteder
En medieteknikker kan jobbe innen medie- og kommunikasjonssektoren, i reklamebransjen og i film- og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver
Medieteknikkeren jobber med audiovisuelt innhold og utstyr i alle typer medieproduksjoner. Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • ha ansvar for utstyr i film- og tv produksjoner, konferanser og kulturarrangementer
 • vedlikeholde og drifte teknisk utstyr
 • arbeide med flerkameraproduksjon

organisere og sette opp gode tekniske løsninger i medieproduksjoner og i audiovisuelle installasjoner

Personlige egenskaper
Du bør være interessert i medieproduksjon, teknisk utstyr og IT. Det er viktig å kunne kommunisere godt og være løsningsorientert, og du må kunne jobbe selvstendig og ha gode samarbeids evner.

Fulflørt og bestått opplæring fører frem til fagbrev.
Yrkestittel: Medieteknikker

Se:

OKOS Agder tilbyr læreplasser i fagene: IT-drift, IT-utvikler, Innholdsproduksjon og Medieteknikk. Illustrasjonsbilde
Skroll til toppen