build your own site for free


SERVICE- OG ADMINISTRASJONFAGET

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver for en service- og administrasjonsmedarbeider:
besvare epost og telefoner
håndtere post
service, kundebehandling og brukerstøtte
enkel saksbehandling
økonomi- og regnskapsarbeid
prosjektarbeid
planlegge arrangementer, kurs og konferanser
registrere timelister, fakturaer og lignende
Det er nødvendig med gode datakunnskaper innen tekstbehandling, databaser, regneark, presentasjons- og kontorstøtteverktøy, samt kunnskap om regelverk. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Hvor jobber service- og administrasjonsmedarbeidere ?
Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.
Yrkestittel: Service- og administrasjonsmedarbeider

Mobirise