website design templatesIT- DRIFTSTEKNIKER

Arbeidssteder
En it-driftstekniker jobber med drift av IT-systemer i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Arbeidsoppgaver 
IT-driftsteknikeren jobber med å ivareta stabile, sikre og effektive IT-tjenester og IT-verktøy.

Planlegge og vurdere virksomhetens bruk av ny teknologi og IT-løsninger
drifte virksomhetens IT-systemer
installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
opplæring og veiledning i bruk av IT-systemer
anvende og utvikle rutiner for virksomhetens IT-systemer
service og brukerstøtte
etikk og lovverk

Personlige egenskaper
Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.

Fulført og bestått opplæring fører frem til fagbrev, yrkestittel: IT- driftstekniker