bootstrap template

Lærlingundersøkelsen 2022

fylkeskommunen har sendt ut lærlingundersøkelsen for 2022 til alle 2 års lærlinger. Det er viktig at dere som mottar undersøkelsen svarer på den - viktig informasjon til oss og arbeidsgiver. 
Svarfrist på undersøkelsen: 20. desember 2022