MobiriseFagbrev på jobb

Mange står i dag som ufaglærte i yrker de både mestrer og trives i. Fagbrev på jobben skal gjøre det enklere for disse å ta fag- eller svennebrev, og dermed får formalisert kompetansen de har.

Fagbrev på jobb kandidater tilfredsstiller følgende krav:

Kandidater er ufaglærte voksne med minimum 12 måneder relevant allsidig praksis i faget. Unntaksvis kan personer under 25 år, normalt uten ungdomsrett, inngå slike kontrakter. Kandidater har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende.
Kandidater har tegnet arbeidsavtale med en bedrift med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtaler. Stillingen må være på minst 50 prosent.
Overgang fra lærekontrakt/opplæringskontrakt til Fagbrev på jobb kontrakt godkjennes normalt ikke.

For mer informasjon ta kontakt eller trykk på link under.