free simple web templates


Veiledning

Her finner du diverse hjelpe middler i rollen som veileder. 

Veiledningsamtalen er en målrettet samtale som skal skape refleksjon. Den som får veiledning, får på denne måten mulighet til å finne sine egne svar og løsninger. Når man gir veiledning, ønsker man gjerne at den som ber om veiledning, er den som er mest aktiv.

For å være en god veileder må du:
* Være en god lytter
                             * Være god til å stille åpne spørsmål
* Vente med å gi råd
                                           * Gi den andre tid til refleksjon – tåle stillhet
                                 * Være interessert i det den andre sier
                                     * Være opptatt av den som skal veiledes
                   * Være åpen for ulike løsninger
                                        * Tro at den andre best kan finne sine svar
                                                     * Gi råd dersom det er nødvendig for å komme videre

Vurderingskriterier som er utarbeidet av prøvenemda, ligger på olkweb under viktige vedlegg på læreplanen.