online website builderEksamenskurs! 

Kursene er et tilbud til deg som skal ta eksamen våren 2022.
Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Dette gjelder om du er elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom. Kursene er IKKE for de som vil forbedre karakteren.
Eksamenskurs
For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune eksamenskurs i noen utvalgte fag. Kursene er gratis, men privatister må melde seg opp til eksamen innen 1. februar og betale vanlig privatistgebyr for oppmelding.
Du melder deg opp til eksamen her: https://privatist.inschool.visma.no/
Ta kontakt med den videregående skolen du har gått på dersom du ikke finner kurs i det faget du skal ta eksamen i.
Refusjon av eksamensgebyr
Hvis du var elev i avgangskullet 2019/2020 eller 2020/2021, og fikk karakteren 1 eller IV, kan du få refundert privatistgebyret hvis du går opp til eksamen våren 2022. Refusjon av privatistgebyret vil bli utbetalt etter at du har avlagt eksamen. Skjema for refusjon legges ut i april på Agderfk.no.
https://agderfk.no/.../eksamens-og-sommerkurs/eksamenskurs/

God jul og godt nytt år!

Kjære alle sammen! 
Det nærmer seg slutten av 2021, og dette året har gitt oss både oppturer og nedturer. Oppturene har vært det gode samarbeidet vi har med dere; lærlinger, veiledere og alle i bedriftene, andre opplæringskontor, oppvekstombud, Fagopplæring, Fagskolen med flere. Selv om det var store utfordringer med kohorter og hensyn til smittevern, så ble fagprøvene gjennomført, og nesten 100% bestod!!
Etter sommerferien begynte det et rekord høyt antall nye lærlinger ute i våre bedrifter: 170! Aldri før har det vært flere ute i lære. Dere som er lærlinger er en kjempeviktig ressurs, samt at dere får viktig og god opplæring på veien av deres veiledere:)
Nedturen ble nedstengningen igjen og avlysningen/flytting av Inspirasjondagen på Arendal Kulturhus. Det var nesten 500 påmeldte, og alt var klart, men vi måtte ta ansvar da 2/3 av deltakerne jobber innenfor helse og oppvekst. Men vi er optimister – Tirsdag 15.mars 2022 er satt av til Inspirasjondag!
Det er snart juleferie, og vi håper dere alle får litt fri til å slappe av (og ikke bekymre deg for fagprøven). Vi ser frem til å treffe dere alle igjen utpå nyåret! I mellomtiden ønsker vi dere en riktig
GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

Telefon vakt i romjulen: 


Mandag 27. desember - Torhild Tveite Tlf.: 907 76 855 
Tirsdag 28. desember - Bente Andersen Tlf.: 908 25 104
Onsdag 29. desember -Natasja Abrahamsen Tlf.: 469 18 113 
Torsdag 30. desember -Hanne-Gerd Goggsbo: Tlf.: 911 37 480
Nyttårsaften Fredag 31. desember - STENGT

     Hilsen fra alle oss i OKOS Agder
(Bente, Natasja, Camilla, Hanne-Gerd, Torhild, Inger og Ellen)


preikes!
Digital       skolehelsetjeneste  

Preikes er et tilbud for deg som er elev på videregående skole, eller er lærling i Agder. Her kan du kontakte helsesykepleier via chat eller meldinger.

Tjenesten ligger på et eget nettsted. Live chat torsdager fra 11:00 til 16:00.Ta eksamen som privatist 

Agder FK arrangerer privatisteksamen to ganger i året. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen. Det er ikke mulig å melde seg opp etter at fristen er gått ut.

Oppmelding til våreksamen: Fra og med 15. januar til og med 1. februar.
Oppmelding til høsteksamen: Fra og med 1. september til og med 15. september.
Alle eksamener unntatt eksamen i engelsk og i fremmedspråk, foregår på norsk. Det er ikke mulig å avlegge eksamen, verken skriftlig eller muntlig, på andre språk.

Som privatist er det mulig å melde seg opp til eksamen i de aller fleste fag i videregående opplæring.

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag som du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse i faget. Eventuelle standpunktkarakterer i faget vil da falle bort, hvis du velger å ha faget på vitnemålet.

Privatister som tar yrkesfaglig utdanningsprogram trenger ikke å ta opp programfag som de har bestått tidligere, kun i programfag eller tverrfaglige eksamener som ikke er bestått


Autorisasjon for helsefag

Det er fagopplæring som sender inn autorisasjon for dere.
Fagopplæring lager vitnemål når læretiden er gått ut, deretter sender dem det inn til helsedirektoratet for autorisasjon.
Det kan ta noe tid mellom hver gang det blir sendt inn, da dem samler opp flere kandidater som sendes inn samtidig.
Det blir nok i hvert fall tatt i løpet av to uker etter læretiden din er over.

Du vil få et brev fra fagopplæring når dem har søkt om autorisasjon for deg.

Etter fagopplæring har sendt inn til helsedirektoratet tar det kort tid, så vil du få et krav i nettbanken som du må betale. Dette er avgiften for autorisasjonen.
Etter du har betalt avgiften vil du få autorisasjonen fra helsedirektoratet.

Vitnemålet får du i posten fra fagopplæring.  

Lærlingundersøkelsen 2020

Bestille fag bevis

Skriv ut lommefagskjema og send i posten.