html5 templatesTa eksamen som privatist

Oppmelding til privatisteksamen i Privatistportalen (høst 2022)
Privatistportalen er åpen for oppmelding fra 1.september til og med 15.september (kl.23.55). I denne perioden kan privatister melde seg opp til eksamen og søke om tilrettelegging i Privatistportalen. Kandidaten må bruke MinID ved innlogging. Det er ikke mulig å melde seg opp eller søke tilrettelegginger etter fristens utløp.
Informasjon om privatisteksamen og lenke til Privatistportalen finnes på www.agderfk.no/privatist
Vi anbefaler kandidatene å bruke PC eller Mac ved oppmelding, ikke smarttelefon. Sjekk at eksamen er registrert og betalt innen fristen ved å klikke på «Vis kvittering» i Privatistportalen. Du finner denne under "Mine eksamener"/"Alle".
I forbindelse med oppmeldingen velger kandidatene hvilken eksamensskole de ønsker å avlegge eksamen ved. Hvilke eksamensskoler som kan velges for ulike fagkoder, er koordinert av Seksjon for eksamen og dokumentasjon i samråd med eksamensskolene. Kandidater som ønsker å avlegge eksamen i Kristiansand, må velge «Eksamenskontoret i Agder». Når eksamensplanleggingen er ferdigstilt, vil kandidatene kunne se oppmøtedato og -sted i Privatistportalen. Det er ikke mulig å endre eksamenssted og -dato. Kandidatene vil også finne sine karakterer i portalen når disse foreligger.
Vi minner om at privatister har et selvstendig ansvar for oppmelding til eksamen, søknad om tilrettelegging og for å tilegne seg informasjon om alle forhold ved eksamen.
Ta kontakt med Seksjon for eksamen og dokumentasjon på e-post: eksamen@agderfk.no eller på tlf.: 38077400 hvis du har spørsmål. 

Vinneren av Fylkesmesterskapet i Agder

Tirsdag 01.06.22, ble det avholdt fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget på Sam Eyde Vgs. Deltakere var Silje Jensen og Ingrid Erlandsen, begge er lærlinger i OKOS Agder.
Tre dommere stod for bedømming og kåret vinneren som ble Silje Jensen- gratulerer! Hun er første års lærling i helsearbeiderfaget i Arendal kommune.

I år avholdes Norgesmesterskap i Yrkesfag i Agder, og da er det ekstra gøy at vi har med en kandidat fra Agder! Vi gleder oss til å følge henne videre på veien til NM i Agder 27. – 29. september.22 i Sørlandshallen.  

Mobirise

Autorisasjon for helsefag

Det er fagopplæring som sender inn autorisasjon for dere.
Fagopplæring lager vitnemål når læretiden er gått ut, deretter sender dem det inn til helsedirektoratet for autorisasjon.
Det kan ta noe tid mellom hver gang det blir sendt inn, da dem samler opp flere kandidater som sendes inn samtidig.
Det blir nok i hvert fall tatt i løpet av to uker etter læretiden din er over.

Du vil få et brev fra fagopplæring når dem har søkt om autorisasjon for deg.

Etter fagopplæring har sendt inn til helsedirektoratet tar det kort tid, så vil du få et krav i nettbanken som du må betale. Dette er avgiften for autorisasjonen.
Etter du har betalt avgiften vil du få autorisasjonen fra helsedirektoratet.

Vitnemålet får du i posten fra fagopplæring.  

Bestille fag bevis

Skriv ut lommefagskjema og send i posten.

Mobirise

Office 365

For å få tilgang til Word, Excel og power point.

Lærlinger som er ansatt i kommuner som er med i det interkommunale samarbeidet som IKT-Agder administrerer, har mulighet for tilgang til Office 365 og kan dermed laste ned programvaren med sitt brukernavn i kommunen. Det er leder/ikt-ansvarlig på arbeidsplassen som styrer om dere kan laste ned på en privat PC eller om dere får en kommunal PC på jobb.