web templates free download

OLKWEB KURS 

Det blir OLKWEB kurs 
Dersom du ønsker kurs send mail til 
Bente.Andersen@okos-agder.no 

Oversikt over telefonvakt sommeren 2020. 

Telefonvakt:
Uke 29.: Bente Andersen – telefon 90 82 51 04
Uke 30.: Inger H. Hølleland – telefon 91 81 60 20
Uke 31.: Natasja Abrahamsen – telefon 46 91 81 13 

Digitale lærekontrakter

Fylkeskommunen sender ut digitale lærekontrakter. Lærlinger får en sms, og faglige ledere får en mail når kontrakten skal signeres.
NB! fristen for å signere er 14 dager viktig at denne fristen overholdes, hvis ikke må alle parter signere på nytt.Det nærmer seg sommerferie for de fleste av oss, og i den anledning har vi litt informasjon til lærlinger og veiledere.

• Informasjonsmøte for nye lærlinger: det blir i august, datoene er ikke bestemt enda. Innkalling vil bli sendt til dere via sms.
• Digitale lærekontrakter: det er fylkeskommunen som sender ut lærekontraktene, du vil få en sms og informasjon om hvordan den skal godkjennes og signeres.
NB! Alle parter har kun 14 dagers frist på å signere, viktig at du gjør det med en gang.
• Politiattest: Husk at du som ny lærling må ordne med ny politiattest (selv om du har levert en når du var elev på skolen) så fort du kan, bruk kopi av arbeidsavtale eller lærekontrakt.
Arbeidsavtale og lønn: det er arbeidsgiverne som sender ut arbeidsavtale og betaler ut lønn.
NB! Noen vil kanskje ikke få lønn før i september, avhengig av oppstartdato.
Veilederkurs: Det er satt opp nye veilederkurs i september og oktober, gå inn på vår hjemmeside www.okos-agder.no og meld deg på.
NB! Av hensyn til smittevern er det begrensninger med plass, nye veiledere prioriteres først.
• Ferieavvikling ved kontoret: uke 29,30 og 31 har vi felles ferie, men vi har telefon vakt.
Uke 29: Bente Andersen tlf. 90 82 51 04
Uke 30: Inger H. Hølleland tlf. 91 81 60 20
Uke 31: Natasja Abrahamsen tlf. 46 91 81 13

Gratulerer til alle som har bestått fagprøven, godt jobbet! Og lykke til for dere som skal ha fagprøven etter ferien.
Vi ser frem til å møte dere alle igjen etter sommerferien ønsker alle en riktig god sommer  

Mobirise
Mobirise

Vil du bli Agders beste barne- og ungdomsarbeider / Helsefagarbeider? 

Vi har gleden av å invitere til et fylkesmesterskap. Vi håper mange vil delta og inviterer lærlinger og fagarbeidere. Vinneren skal representere fylket i yrkes - NM.  
se vedlegg for mer info. 

Mobirise

Året 2019 går mot slutten og det nærmer seg juleferie. I den anledningen vil vi gi veilederene ved våre medlemsbedrifter en ekstra stor TAKK! Dere er "limet" i lærlingordningen - tusen takk for at du stiller opp og hjelper lærlingen til mål! 

Vi ønsker alle våre lærlinger og samarbeidspartnere en riktig 
God jul og et godt nyttår ! 

Og vi gleder oss til å treffe dere igjen til neste år. 

Julehilsen fra alle oss ved OKOS Agder