free bootstrap themes

OLKWEB KURS 

Det blir OLKWEB kurs for Barne- og ungdom på Eureka onsdag 12.feb. fra kl. 09.00 - 11.30
dersom du ønsker å melde deg på send mail til 
Bente.Andersen@okos-agder.no 

Søke Autorisasjon

NB! Lærlinger i helsearbeiderfaget som skal søke autorisasjon må vente til læretiden går ut.

Søknad om autorisasjon gjøres via Altinn.no

Digitale lærekontrakter

Fylkeskommunen sender ut digitale lærekontrakter. Lærlinger får en sms, og faglige ledere får en mail når kontrakten skal signeres.
NB! fristen for å signere er 14 dager viktig at denne fristen overholdes, hvis ikke må alle parter signere på nytt.Mobirise

Året 2019 går mot slutten og det nærmer seg juleferie. I den anledningen vil vi gi veilederene ved våre medlemsbedrifter en ekstra stor TAKK! Dere er "limet" i lærlingordningen - tusen takk for at du stiller opp og hjelper lærlingen til mål! 

Vi ønsker alle våre lærlinger og samarbeidspartnere en riktig 
God jul og et godt nyttår ! 

Og vi gleder oss til å treffe dere igjen til neste år. 

Julehilsen fra alle oss ved OKOS Agder 

Mobirise

Vil du bli Agders beste barne- og ungdomsarbeider / Helsefagarbeider? 

Vi har gleden av å invitere til et fylkesmesterskap. Vi håper mange vil delta og inviterer lærlinger og fagarbeidere. Vinneren skal representere fylket i yrkes - NM.  
se vedlegg for mer info.