how to create your own site


preikes!
Digital       skolehelsetjeneste  

Preikes er et tilbud for deg som er elev på videregående skole, eller er lærling i Agder. Her kan du kontakte helsesykepleier via chat eller meldinger.

Tjenesten ligger på et eget nettsted. Live chat torsdager fra 11:00 til 16:00.Ta eksamen som privatist 

Agder FK arrangerer privatisteksamen to ganger i året. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen. Det er ikke mulig å melde seg opp etter at fristen er gått ut.

Oppmelding til våreksamen: Fra og med 15. januar til og med 1. februar.
Oppmelding til høsteksamen: Fra og med 1. september til og med 15. september.
Alle eksamener unntatt eksamen i engelsk og i fremmedspråk, foregår på norsk. Det er ikke mulig å avlegge eksamen, verken skriftlig eller muntlig, på andre språk.

Som privatist er det mulig å melde seg opp til eksamen i de aller fleste fag i videregående opplæring.

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, eller fag du ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag. Du kan ikke melde deg opp som privatist i et fag som du samtidig er elev i. Som privatist får du ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse i faget. Eventuelle standpunktkarakterer i faget vil da falle bort, hvis du velger å ha faget på vitnemålet.

Privatister som tar yrkesfaglig utdanningsprogram trenger ikke å ta opp programfag som de har bestått tidligere, kun i programfag eller tverrfaglige eksamener som ikke er bestått


Eksamenskurs høsten 2021

Kursene er et tilbud til deg som skal ta eksamen høsten 2021.

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Dette gjelder om du er elev, voksen, privatist, lærling eller OT-ungdom. Kursene er IKKE for de som vil forbedre karakteren.

Eksamenskurs
For at du skal være forberedt til eksamen, arrangerer Agder fylkeskommune gratis eksamenskurs i noen utvalgte fag. Kursene er for alle, men privatister må melde seg opp til eksamen via https://privatist.inschool.visma.no/, og betale vanlig privatistgebyr for oppmelding. Ta kontakt med den videregående skolen du har/hadde tilknytning til dersom du ikke finner kurs i det faget du skal ha eksamen i.

Refusjon av eksamensgebyr
Hvis du var elev i avgangskullet 2019/2020 eller 2020/2021, og fikk karakteren 1 eller IV, kan du få refundert privatistgebyret hvis du går opp til eksamen høsten 2021. Refusjon av privatistgebyret vil bli utbetalt etter at du har avlagt eksamen. Skjema for refusjon legges ut her i oktober.

Du finner kursoversikt og påmelding her:

Frist for oppmelding til privatisteksamen og påmelding til kurs er 15. september 2021. Vi tar forbehold om nok påmeldte til kursene. Hvis kurset du har meldt deg på blir avlyst, vil du få beskjed. Vi følger reglement knyttet til koronapandemien

Kontakt rådgiver ved skolen din hvis du har spørsmål om kurs, eller om fag du ikke har bestått.

Mobirise

INSPIRASJONSDAG    2021

Vi prøver igjen og satser på at alle kan samles igjen i november 2021. 

Opplæringskontoret arrangerer igjen inspirasjonsdag for alle veiledere og lærlinger fredag 26. nov 2021 i Arendal kulturhus.

Hold av dagen! 
Invitasjon blir sendt ut i god tid i forveien med en påmeldingsfrist. 

Autorisasjon for helsefag

Det er fagopplæring som sender inn autorisasjon for dere.
Fagopplæring lager vitnemål når læretiden er gått ut, deretter sender dem det inn til helsedirektoratet for autorisasjon.
Det kan ta noe tid mellom hver gang det blir sendt inn, da dem samler opp flere kandidater som sendes inn samtidig.
Det blir nok i hvert fall tatt i løpet av to uker etter læretiden din er over.

Du vil få et brev fra fagopplæring når dem har søkt om autorisasjon for deg.

Etter fagopplæring har sendt inn til helsedirektoratet tar det kort tid, så vil du få et krav i nettbanken som du må betale. Dette er avgiften for autorisasjonen.
Etter du har betalt avgiften vil du få autorisasjonen fra helsedirektoratet.

Vitnemålet får du i posten fra fagopplæring.  

Lærlingundersøkelsen 2020

Bestille fag bevis

Skriv ut lommefagskjema og send i posten.