amp template

Telefonvakt sommeren 2019

Telefonvakt for ukene: 
28: 08-12 juli: Inger H Hølleland   tlf. 918 16 020

29: 15-19 juli: Camilla Arff            tlf. 950 59 036
30: 22 - 26 juli: Bente Andersen    tlf. 908 25 104

Søke Autorisasjon

NB! Lærlinger i helsearbeiderfaget som skal søke autorisasjon må vente til læretiden går ut.

Søknad om autorisasjon gjøres via Altinn.no

Digitale lærekontrakter

Fylkeskommunen sender ut digitale lærekontrakter. Lærlinger får en sms, og faglige ledere får en mail når kontrakten skal signeres.
NB! fristen for å signere er 14 dager viktig at denne fristen overholdes, hvis ikke må alle parter signere på nytt.