site maker
KONTRAKTSMØTE


I forbindelse med at du skal starte som lærling kalles du inn til et møte der du skal skrive under på din lærekontrakt. De fleste starter i lære i august, og kontraktsmøte er i juni før oppstart.
På samme møte vil du også få informasjon om læretid, rettigheter og plikter, føring av opplæringsbok m.m.

Innkalling til møtet kommer på mailen du har oppgitt når du søkte på læreplass på www.vigo.no

Husk å ta med CV og kopi av attester for dere som er over 19 år.
NB! Det er viktig at du prioriterer å komme på dette møtet.