bootstrap themesINFORMASJONS MØTE FOR NYE LÆRLINGER 


I forbindelse med at du skal starte som lærling kalles du inn til et møte. De fleste starter i lære i august, og informasjonsmøtene holdes i august/september etter oppstart.
På møte vil du også få informasjon om læretid, rettigheter og plikter, føring av opplæringsbok m.m.

Innkalling til møtet kommer på mailen du har oppgitt når du søkte på læreplass på www.vigo.no

Husk å ta med CV og kopi av attester for dere som er over 19 år.
NB! Det er viktig at du prioriterer å komme på dette møtet.