free web creation softwareINFORMASJONS MØTE FOR NYE LÆRLINGER 


I forbindelse med at du skal starte som lærling kalles du inn til et møte. De fleste starter i lære i august, og informasjonsmøtene holdes i august/september etter oppstart.
På møte vil du også få informasjon om læretid, rettigheter og plikter, føring av opplæringsbok m.m.

Innkalling til møtet kommer på mailen du har oppgitt når du søkte på læreplass på www.vigo.no

Møtedatoer: 
10. august: Barn- og ungdom, sted: Rådhuset i Grimstad 
11. august: Barn- og ungdom, sted: Sam Eyde Vgs
24. august: kontor og adm og IT, sted: Sam Eyde Vgs 
31. august: Helsefag, sted: Eureka kompetanse 
02. septermber: Helsefag, sted: Rådhuset i Grimstad 

Husk å ta med CV og kopi av attester for dere som er over 19 år.
NB! Det er viktig at du prioriterer å komme på dette møtet.