create your own website

FAGPRØVESAMLING

Viktig informasjon for dem som skal avlegge fagprøve for 2022!
Alle våre lærlinger som skal avlegge fagprøve, blir kalt inn til et møte hvor representant fra fagprøvenemden kommer.
Sted: Sam Eyde Vgs
Under er en oversikt fordelt på fagene: datoer kommer!

* Helsarbeiderfaget: 

* Barne -og ungdomsarbeiderfaget: 

* Kontor- og administrasjonsfaget.  Det avtales med lærlingene det gjelder.

* IKT Servicefag. Det avtales med lærlingene det gjelder.