create your own website

FAGPRØVESAMLING

Viktig informasjon for dem som skal avlegge fagprøve for 2021!
Alle våre lærlinger som skal avlegge fagprøve, blir kalt inn til et møte hvor representant fra fagprøvenemden kommer.
Sted: Digitalt på teams
Under er en oversikt fordelt på fagene:

* Helsarbeiderfaget

* Barne -og ungdomsarbeiderfaget

* Kontor- og administrasjonsfaget.  Det avtales med lærlingene det gjelder.

* IKT Servicefag