free html templates

FAGPRØVESAMLING

Viktig informasjon for dem som skal avlegge fagprøve for 2022!
Alle våre lærlinger som skal avlegge fagprøve, blir kalt inn til et møte hvor representant fra fagprøvenemden kommer.
Sted: Sam Eyde Vgs
Under er en oversikt fordelt på fagene:

* Helsarbeiderfaget: mandag 31.01.2022

* Barne -og ungdomsarbeiderfaget: mandag 14.02.2022 

* Kontor- og administrasjonsfaget.  Det avtales med lærlingene det gjelder.

* IKT Servicefag