how to build your own site for free
KURS FOR 2.ÅRS LÆRLINGER I IKT-SERVICEFAG:


Tidligere har tema vært :
- Grunnleggende teori om server-hardware, installasjon og virtualisering
- Grunnleggende nettverk og IP teori
- DHCP
- DNS
- Active Directory
- Profiler og script
- Fildeling
- Group-policy
- Utskrift
- Backup
- Litt om Office 365 oppsett og Azure. 


Alle vil benytte hver sin stasjonære PC der de praktiske oppgavene vil være basert på Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 Core og Windows 10 i et virtuelt miljø. Det er ikke nødvendig å ta med egen PC.
NB! Jeg anbefaler alle å se gjennom https://mva.microsoft.com/en-US/training-courses/networking-fundamentals-8249 fram til og med «Working with Networking Services» innen kursoppstart.