easy website builder


Veilederkurs 


Opplæringskontoret arrangerer veilederkurs for nye veiledere og ledere hvert år. Det er obligatorisk for alle våre bedrifter som har lærlinger at veileder gjennomfører kurset.

Innhold på kurset kan være:
• Kort gjennomgang av hva lærlingene lærer på skolen – hva har de med seg i” bagasjen”
• Gjennomgang av vg3 læreplanen, intern opplæringsplan
• Dokumentasjon av opplæringen, veilederrollen, vurderingssamtaler m.m.
• Lærlingenes rettigheter og plikter, tilbakemeldinger fra Lærlingeundersøkelse
• Vurderingskriterier
• Info. om fagprøven; hvordan forbereder praksisplass seg på den? 

Veilederkurs for nye veiledere  vinteren 2022: 


nye invitasjon legges ut når dem er utarbeidet.