free website creation software

OLKWEB


 

Alle våre opplæringsbøker er digitale, derfor er det viktig at alle veiledere og lærlinger får opplæring i hvordan systemet skal brukes.

Opplæringsansvarlig hos oss er Camilla Arff og hun kan kontaktes på
tlf: 95 05 90 36 eller på mail: camilla.arff@austagderfk.no.

Under ligger link til en enkel bruksanvisning for OLKWEB

Mobirise