how to make a site

OLKWEB


 

Alle våre opplæringsbøker er digitale, derfor er det viktig at alle veiledere og lærlinger får opplæring i hvordan systemet skal brukes.

Opplæringsansvarlig hos oss er Bente Andersen og hun kan kontaktes på
tlf: 90 82 51 04 eller på mail: bente.andersen@okos-agder.no.

Under ligger link til en enkel bruksanvisning for OLKWEB

Mobirise