best website templates

OLKWEB


 

Alle våre opplæringsbøker er digitale, derfor er det viktig at alle veiledere og lærlinger får opplæring i hvordan systemet skal brukes.

Opplæringsansvarlig hos oss er Bente Andersen og Camilla Arff, dem kan kontaktes på: 
Bente Andersen tlf: 90 82 51 04 mail: bente.andersen@okos-agder.no
Camilla Arff          tlf: 95 05 90 36 mail: camilla.arff@okos-agder.no 

Under ligger link til en enkel bruksanvisning for OLKWEB

Mobirise