html templatesSTYRET I OKOS AGDER

Styret for Opplæringskontoret for offentlig sektor i Agder 2018 

Leder: Terje Beruldsen, Åmli kommune

Nestleder: Viggo Tjøgersen, Arendal kommune

Medlem: Berit Fjelde Halvorsen, Grimstad kommune

Medlem: Lasse Fosse, Gjerstad kommune

Medlem: Benedicte Tynes, Aust-Agder fylkeskommune

Medlem: Wenche Irene Steen, Ansattes repr. Fagforbundet

Medlem: Vegard Lillejord Frivold, LærlingerepresentantVararepresentanter:

1. Gunhild Goderstad, Fylkesmannen i Aust-Agder
2. Solveig Aanjesen, IKT-Agder IKS
3. Hans-Harald Nome, Sørlandet Sykehus HF