free bootstrap themesFAGPRØVEN

Fagprøven er den avsluttende prøven etter endt læretid, og gir deg beviset på at du er utdannet fagarbeider.

Fagbrevet er det avsluttende dokumentet på fullført yrkesutdannelse, og du kan dermed kalle deg fagarbeider.

Fagprøven kan gjennomføres inntil tre måneder før sluttdato.
Det er Opplæringskontoret som melder lærlingene opp til fagprøve. Prøvenemndene i de enkelte fagene har ansvaret for avviklingen av fagprøven og samarbeider med prøvestedet om gjennomføringen.


Lærlingene har rett til å komme med ønske om å gjennomføre fagprøven der de har hatt største delen av opplæringen sin.

Skriftlig melding om resultatet av fagprøven sendes til lærlingen fra Fylkeskommunen når læretiden er avsluttet. Hele læretiden må gjennomføres, selv om fagprøven er avlagt og bestått.
Fagbrevet blir utdelt på et arrangement holdt av fylkeskommunen og gjennomføres en gang i året, som regel i februar.

Mobirise