free website creation softwareDOKUMENTASJON I LÆRETIDEN

Når du er lærling skal du dokumentere opplæringen. Vi bruker et digitalt system som heter OLK WEB. Her får du tilgang til kompetansemålene du skal jobbe med frem mot fagprøven.

Mobirise