create a web pageFERIE


I løpet av ett år får vi lønn i 11 måneder – i juni er det utbetaling av feriepenger.
Som lærling har du ifølge ferieloven samme rettigheter som andre arbeidstakere, dvs. rett til 5 ukers ferie.
Hovedferieperioden er fra 01.05. – 30.09. og arbeidstaker har rett til å ta ut 3 uker sammenhengende ferie. Det er arbeidsgivers rett til å styre når det tas ut.

Lærlinger bør først og fremst følge veileders ferie. Ellers skal ansvarlig på arbeidsplassen finne forsvarlige alternativer så lærlingen blir ivaretatt. For eksempel kan det oppnevnes en ny veileder i ferien. Er arbeidsstedet stengt – fellesferie- pålegges en å avvikle ferien i den perioden.

Hvis du ikke har opptjent rett til 5 uker ferie med lønn, kan du velge og ikke ta ut full ferie. Hvordan dette rent praktisk skal gjennomføres (om det lar seg gjøre) må avtales med arbeidsplass.

Hvis lønnsavdelingen ikke får beskjed innen 1. mai, trekkes automatisk 5 uker ferie.
Påvirker ferien avtalen med neste arbeidssted, må det gjøres avtale mellom den som avgir og den som mottar lærling.
OBS. Lærlinger som avslutter kontrakten i august, må ta ferie før kontraktens utløp.


Mobirise