responsive web templates

HVA ER EN LÆRLING?

Lærlingordningen
Alle ungdommer under 21 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har rett til tre års videregående opplæring. Opplæringen skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse. Fagopplæringsseksjonen formidler elever med opplæringsrett til læreplass i bedrift. Også voksne over 21 år har mulighet til å få lærekontrakt.

Lærlingordningen - hovedmodell
Hovedmodellen for lærlingordningen er to år i videregående skole før lærekontrakt tegnes med 2 år i bedrift. Av disse er 1 år opplæring og 1 år verdiskaping. Ved bestått vg1 og vg2 er disse normalt ferdige med eksamensbelagt teori.

Læretiden avsluttes med fagprøve eller svenneprøve.

Voksne lærlinger over 21 år
Voksne lærlinger over 21 år kan tegne lærekontrakt selv om en ikke har skolebakgrunn slik hovedmodellen krever. Her er det 6 måneders prøvetid i bedriften. Læretiden er i et flertall av fagene 4 år. Det gis godskriving i læretiden etter spesielle regler. Manglende teori må tas i løpet av læretiden, og det kreves bestått teorieksamen før fag-/svenneprøve avlegges.

Lærling med fagbrev i annet fag
Det kan tegnes lærekontrakt i nytt lærefag etter at det er avlagt fag-/svenneprøve. Det kan gis fradrag i læretiden etter nærmere regler. Manglende teori må tas i løpet av læretiden.

Praksiskandidat
Personer med minst 5 års praksis i faget kan melde seg opp til fag-/svenneprøve som praksiskandidat (tidligere kalt § 20-kandidat eller privatist).Er du usikker på krav/praksis, kontakt kompetanse Aust- Agder.