responsive web templatesLÆRLING LØNN


Lønn
Fagarbeiderlønn pr. 01.09.20: Kr. 352.200,-
En fagarbeiderlønn fordeles over læretiden (2 år).
NB! Våre praksissteder lønner 50 % gjennom hele læretiden. 

Lønn utbetales 1 gang i måneden, og du har selv ansvar for å sjekke at den er rett(for mye/for lite) når lønnsslipp kommer i posten/ev. sjekkes elektronisk.


Lærekandidater har pr 01.09.20: Kr. 296.400,- 

Overtid
Dersom ikke annet er avtalt blir overtid avspasert. Det er også viktig at det avtales når avspasering skal skje. Du må avspasere på den arbeidsplassen du har arbeidet overtid.