html site templatesLÆRLING LØNN


Lønn
Fagarbeiderlønn pr. 01.05.21: Kr. 363.700,-
En fagarbeiderlønn fordeles over læretiden (2 år).
Våre praksissteder lønner 50 % gjennom hele læretiden.

NB! de som har læreplass ved videregående skoler og Internservice følger ordningen med 30, 40, 50 og 80% økning.
Total lønn blir det samme.

Lønn utbetales 1 gang i måneden, og du har selv ansvar for å sjekke at den er rett(for mye/for lite) når lønnsslipp kommer i posten/ev. sjekkes elektronisk.


Lærekandidater har pr 01.05.21: Kr. 312.900,- 

Overtid
Dersom ikke annet er avtalt blir overtid avspasert. Det er også viktig at det avtales når avspasering skal skje. Du må avspasere på den arbeidsplassen du har arbeidet overtid.