online site builder

VIL DU BLI LÆRLING?

Lærebedrifter som er tilknyttet vårt opplæringskontor har følgende ønsker;


For å bli lærling må du være kvalifisert. Det vil si:
-  Ha bestått programfagene, YFF og fellesfagene. Du kan mangle inntil to fellesfag som bør bestås innen du skal ta fagprøven.
- Du bør ikke ha mye fravær på skole eller i tidligere arbeidsforhold. 
- Du bør ha bra karakterer i programfagene. Det vil si ikke under karakteren 3. Det er i forhold til at du skal jobbe med opplæringsboka som krever at du kan knytte teori og praksis sammen. 
- Du må være motivert og interessert. Det er også viktig at du er egnet til yrket. 

Vanligvis er læretiden er to år. Du vil jobbe 100%, men få utbetalt 50% gjennom hele læretiden. Det er fordi du har halvparten verdiskapning og halvparten opplæring.
Du kan søke om godskrivning hvis du har relevant praksis fra før. En lærling må minst ha et års læretid.(Det skyldes på grunn av nok tid til dokumentering og opplæring) 

For å bli lærling må du søke på Vigo innen 1. mars. Følg linken til Vigo under.
Arbeidsgiver bestemmer hvem de ønsker å kalle inn til intervju. De tar kontakt våren/sommeren etter du har søkt.